Så här arbetar vi

Axelssons Turisttafik har som mål att bli den bästa arbetsgivaren inom bussbranschen!

Detta uppnår vi genom att systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 samt ISO 45001.
Integritetspolicy och Yrkesförarkompetens

För att se hela verksamhetspolicyn