Styrelse

Vi i styrelsen

Johan Johansson

Styrelsens ordförande
(invald mars 2023 , extern, ej ägare)
Född 1972
Ekonom

Johan är en entreprenör, investerare och styrelsearbetare som startat, drivit och sålt företag främst inom tjänstesektorn i 25 år. Exempel på parallella styrelseuppdrag i Almega Tjänsteföretagen, StyrelseAkademien i Stockholm, Din Psykolog.

Gustav Kristiansson

Styrelseledamot
Född 1979
Civilingenjör & Ekonom

Gustav är serieentreprenör inom tech med bolag inom aktiv ljudkontroll, logistik, artificiell intelligens och elsystem.

Tobias Ellénius

Styrelseledamot
Född 1979

Delägare och affärsutvecklare Ellénius Buss och Axelssons turisttrafik. Styrelseledamot i Bussbranschen och med i Branschutskottet för Sveriges bussföretag.