ISO 9001

Axelssons Turisttrafik AB verkar för att uppnå ställda krav och överträffa våra kunders och resenärers förväntningar. Det uppnår vi genom att:

• Skapa ständiga förbättringar med hjälp av ett systematiskt och målfokuserat arbete
• Vara lyhörda inför och tillgodose våra kunders och resenärers önskemål och behov