ISO 14001

Miljö- & hållbarhetspolicy

Axelssons Turisttrafik AB verkar för att skydda miljön, följa lagar och andra bindande krav samt ständigt bli bättre. Vi bedriver hållbarhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Axelssons Turisttrafik verkar för att:

  • Successivt gå över från fossila till förnybara energikällor – tex från diesel till förnybara bränslen
  • Spara energi – tex köra rationellt, energieffektivisera lokaler- YKB, uppföljningssystem av bränsleförbrukning mm
  • Målmedvetet arbeta för att hålla en låg resursförbrukning, låga utsläpp till mark, vatten och luft och ständigt följa upp så att vi kan agera förebyggande i de fall vi ser motsatt trendutveckling, tex uppföljning genom KAM-utredningen som påvisar trendutvecklingen
  • Undvika och minska kemikalier som kan påverka vår hälsa och miljö negativt, tex genom avstämning mot kemikalieförteckningen
  • Sträva efter att göra miljöanpassade val vid inköp av vara eller tjänst tex genom gemensamma inköp, rutinen för inköp
  • Arbeta med ständiga förbättringar och följa lagar och bindande krav tex genom System C2, förbättringsgrupper, via KAM-systemet samt laglistan
  • Arbeta systematiskt med miljö-, arbetsmiljö-, mångfald-, jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor tex via KAM-systemet
  • Sträva efter att affärsutveckling och inköp bidrar till lokal och global hållbar utveckling – planeringsarbete, gem. inköp av bränsle
  • Kommunicera hållbarhetsarbetet på ett sätt som ökar engagemanget och kunskapen hos medarbetare, kunder och leverantörer – tex via Depåstopp, intranätet etc