Våra certifikat

Axelssons Turisttafik har som mål att bli den bästa arbetsgivaren inom bussbranschen! Detta uppnår vi genom att systematiskt och målfokuserat arbete i samverkan och med kunden i fokus.

Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001ISO 14001ISO 39001 samt ISO 45001.

Policyer & yrkesförarkompetens