Integritetspolicy

Denna informationstext förklarar hur Axelssons Turisttrafik AB (”Axelssons”) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

 • Är kund hos oss – när du köper biljetter, reser med oss eller begär in en offert
 • Köper resor via våran webbutik. butik.axbuss.se
 • Besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier eller ansluter dig till någon av våra Wi-Fi
 • Deltar i våra marknadsaktiviteter eller kundundersökningar
 • På annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

 1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt rese- och köphistorik.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

I det här avsnittet förklarar vi hur dina personuppgifter används för att vi ska kunna ge dig relevanta upplevelser, tjänster och erbjudanden.

3.1 När du köper biljetter, reser med oss eller skickar in en offertförfrågan

När du köper biljetter, reser med oss eller skickar in en offertförfrågan hanterar vi följande uppgifter som du själv lämnar till oss:

 • Ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • Ditt personnummer, t ex när du köper en resa från vår webbutik
 • Uppgifter om din resa och rese- och köphistorik, t ex avresetidpunkt, pris, resmål
 • Uppgifter om behov av ledsagning eller rullstolsplats under resan, när sådana uppgifter behövs
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik
 • Din e-postadress

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Identifiera dig som resenär, t ex vid biljettkontroll
 • Ta betalt för resan, tilläggstjänsten eller catering inklusive hantera kortbetalningar
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med kortbetalning
 • Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra köp- och resevillkor, t ex genom att tillhandahålla din resa eller den produkt som du har köpt
 • Meddela dig (via e-post eller liknande elektronisk kommunikation) om förändringar i resan, t ex vid förseningar eller ändrade avgångstider
 • Marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via e-post
 • Ta fram statistik över inköp av resor och varor, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller resan och/eller produkten, med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att använda dina uppgifter för statistik och för att marknadsföra våra tjänster, säkerställa betalning och förhindra bedrägerier, samt med stöd i en rättslig skyldighet för hantering av opt-out inställningar, ledsagning och rullstolsplats.

Lagringstid: Vi sparar uppgifter om dig upp tillsvidare efter genomförd resa, bland annat som underlag för eventuella reklamationer.

3.2 Ersättning vid försening och andra ersättningsanspråk

När du reklamerar din resa genom att ansöka om ersättning vid försening eller kontaktar oss med andra ersättningsanspråk, hanterar vi:

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss, t ex namn (och namn på medresenärer) kontaktuppgifter, betalningsinformation, kontouppgifter, ärendehistorik
 • Ditt personnummer, t ex när du ansöker om förseningsersättning
 • Uppgifter om grunden för ditt ersättningsanspråk
 • Handlingar som du bifogar ditt ärende, t ex kvitton eller läkarintyg

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Hantera och bedöma dina ersättningsanspråk
 • För att upptäcka och förhindra bedrägerier i samband med ersättningsanspråk
 • Ta fram statistik över dina ärenden i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i rättslig skyldighet när vi behandlar din ansökan om ersättning vid försening och hanterar ditt ärende om personskada, fullgörande av avtal när vi hanterar övriga reklamationer avseende resan och/eller produkten, samt med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att förbättra våra tjänster samt upptäcka och förhindra bedrägerier.

Lagringstid: För att säkra spårbarhet sparar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter att ärendet avslutats. Om ersättning har utbetalats i ärendet sparar vi uppgifterna i 7 år i enlighet med bokföringslagen. Personskadeärenden sparas till dess att ärendet är preskriberat och livränteärenden livsvarigt för att vi ska kunna ompröva ärendet.

3.3 Du som har ett inloggningskonto

När du har ett inloggningskonto hanterar vi, utöver vad som beskrivs i punkterna 3.1, 3.2 och 3.3 ovan, även:

 • Uppgifter om ditt inloggningskonto, t ex användarnamn och lösenord
 • Uppgifter om din rese- och köphistorik eller hur du annars använder våra tjänster eller våra digitala kanaler, t ex uppgifter om dina senaste inloggningar

Personuppgifterna hanteras för att:

 • Administrera ditt inloggningskonto och underlätta för dig vid framtida köp av resor
 • Kontakta dig med information och generella erbjudanden, via t ex e-post och sms
 • Ta fram statistik och genomföra analyser i syfte för att förbättra våra tjänster, varor och erbjudanden, däribland långsiktig analys för att fånga trender över tid
 • Tillhandahålla, underhålla, testa, förbättra och utveckla de digitala tjänsterna och den tekniska plattform som används för att tillhandahålla dessa
 • Säkerställa säkerheten för våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi tillhandahåller tjänsten och med stöd av intresseavvägning när vi och du har ett berättigat intresse att underlätta bokning av framtida resor samt använda dina uppgifter om resor och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra och säkerställa säkerheten för våra tjänster.

Lagringstid: Vi sparar dina inloggningsuppgifter så länge du aktivt använder ditt inloggningskonto (upp till 6 månader efter sista användning.

Din rese- och köphistorik sparas i upp till 7 år för vårt berättigade intresse att analysera trender över tid.

3.4 När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Axelssons på många olika sätt, t.ex. via sociala medier, samtal och mail med vår kundtjänst.

När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss t ex:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel, hantera klagomål och frågor om hittegods
 • Leverera beställd information, t ex års- och hållbarhetsredovisning
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida
 • Analysera samtal i syfte att förbättra vår service

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

Lagringstid: Vi sparar dina personuppgifter i upp till 12 månader efter avslutat ärende för att säkra spårbarhet i din kommunikation med oss.

 

3.5 När vi har en skyldighet enligt lag

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, skyldigheter som följer av trafikrättslig lagstiftning, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar dina personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

 1. HUR LÄNGE VI SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig. Läs mer om hur länge vi sparar dina uppgifter ovan under respektive avsnitt i kapitel 3.

 1. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Axelssons säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

 • Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster, hanterar kundserviceärenden eller utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Axelssons räkning
 • Reseoperatörer som utför en del av din bokade resa
 • Reseoperatörer som inte är en del av din ursprungliga resa för att kunna hantera fortsatt resa vid trafikstörning
 • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Klarna
 • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Axelssons räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt. Om vi använder leverantörer som hanterar dina personuppgifter för vår räkning utanför EU/EES, vidtar vi särskilda skyddsåtgärder, t ex tecknar avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering. 

 1. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system och arkiverar data utan sökbarhet när dina personuppgifter måste lagras en längre period (t ex enligt bokföringslagen).

 1. OM COOKIES

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies.

 1. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Tillgång till dina personuppgifter– du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Begära rättelse– du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas– du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring– du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
 • Rätt till dataportabilitet –du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 1. HUR DU MOTSÄTTER DIG ELEKTRONISK DIREKTMARKNADSFÖRING

Axelssons kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Kontakta oss i så fall enligt följande:

 • Anmälan om reklamspärr för företag görs till buss@axbuss.se Glöm inte att uppge namn, adress samt person-/organisationsnummer.
 • Anmälan om reklamspärr för övriga kunder görs till buss@axbuss.se Glöm inte att uppge namn, adress samt personnummer.
 1. KONTAKTUPPGIFTER

Axelssons Turisttrafik AB (org. nr. 556414-8467) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Axelssons Turisttrafik AB
Bastborregatan 5
721 34 Västerås

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

 1. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 2 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.