Så här arbetar vi

Axelssons Turisttafik har som mål att bli den bästa arbetsgivaren inom bussbranschen! För att nå dit följer alla på företaget ett antal policys och riktlinjer!


Alkohol och drogpolicy

På Axelssons Turisttrafik är alkohol och droger inte på något sätt tillåtet i samband med tjänstgöring. Vi arbetar förebyggande och stödjande

Läs mer
Miljöpolicy

Inom Axelssons Turisttrafik arbetar vi strategiskt med miljöfrågor och vi vill ligga bland de främsta inom branschen.

Läs mer
Integritetspolicy

Vi tillämpar en hög skyddsnivå och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och principer för sekretesskydd

Läs mer
Säkerhetspolicy

Passagerare, kunder och medtrafikanter ska uppfatta oss som ett seriöst och säkert transportföretag.

Läs mer
Kvalitetspolicy

Kvalitet har alltid varit ett ledord hos oss på Axelssons. Det är något som ska genomsyra företagets alla delar!

Läs mer
Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter med buss är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet.

Läs mer