Kvalitetspolicy

Axelssons Turisttrafik AB utför beställnings- samt skoltrafik med Västerås som utgångspunkt men med hela Europa som arbetsfält. Axelssons Turisttrafik AB är det ledande bussbolaget inom beställningstrafik i Västerås kommun, och ska genom aktivt samarbete med kunder och kompetenta medarbetare ständigt uppfylla och förbättra kunders krav och förväntningar och arbeta för att bibehålla deras och övriga intressenters förtroende.

 

Kvalitetspolicyn innebär att:

  • Det är kunders krav, behov och förväntningar som är styrande för vårt arbete.
  • Varje uppdrag vi åtar oss ska utföras med bästa professionalitet genom hela kedjan; från förfrågan, bokning, genomförd körning och fakturering till uppföljning.
  • Varje medarbetare ska vara kompetent för uppgiften och tilldelas ansvar och befogenhet att på ett engagerat sätt uppfylla kundens krav, samt arbeta aktivt för ett långsiktigt samarbete med våra kunder.
  • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar och lära oss av våra misstag. Detta realiseras genom utvärdering av våra resultat och fastställande av nya förbättringsmål.
  • Vi ska kontrollera att kunden är nöjd med vårt arbete. Genom kontinuerliga kundundersökningar får vi en indikation på vad vi kan förbättra i vår verksamhet.
  • Göra kvalitetspolicyn förstådd bland våra medarbetare och känd bland våra kunder, ledning, ägare och samarbetspartners.
  • Vid ledningens genomgångar granska och utvärdera kvalitetspolicyns lämplighet.