Säkerhetspolicy

Vi på Axelssons Turisttrafik AB arbetar för att på säkrast sätt utföra vårt jobb. Ambitionen är att vara ett föredöme i trafiken. Passagerare, kunder och medtrafikanter ska uppfatta oss som ett seriöst och säkert transportföretag.
Då vi är certifierad för utbildning enligt transportstyrelsens yrkeskompetensbevis (YKB) så försöker vi alltid ligga i framkant när det gäller trafiksäkerhetsfrågor. Vårt mål är en 0-vision när det gäller person- och fordonsskador.

Detta uppnås genom:

 • Följa gällande kör- och vilotidsregler.
 • Följa övriga lagar, trafikregler och föreskrifter.
 • Framföra fordonen på ett sådant sätt att vi uppfattas som föredömen i trafiken.
 • Ingen förare får vara påverkad av alkohol eller andra droger vid framförande av fordon. Vid misstanke på alkohol eller drogpåverkan, tas föraren omedelbart ur tjänst och Polis kallas till platsen för kontroll. Påvisande av onykterhet eller drogpåverkan kan leda till avsked. Vid behov av rehabilitering, tar företaget kontakt med tillhörande vårdcentral samt berörd arbetstagareförening för handläggning av rehabiliteringsplan.
 • Köra riskmedvetet och anpassa hastighet till rådande väglag och trafiksituation.
 • Respektera förarens bedömning av rådande väglag och trafiksituation. Kräver situationen en sänkning av hastigheten skall detta alltid respekteras av trafikledning och övriga medarbetare. Ingen förare skall känna sig tidspressad – en försening med anledning av ovanstående skall alltid anses nödvändig.
 • Fordon skall vara i trafiksäkert skick.
 • Förare skall vid varje transport informera passagerare om bältesanvändning, utrymningsvägar och säkerhetsutrustning.
 • Vid varje fordonsinköp sträva efter goda egenskaper gällande säkerhet och miljö.
 • Varje förare genomgår trafiksäkerhetsutbildning innehållande bl.a. halkkörning, första hjälpen och brandövning.
 • Omgående rapportera olyckor och tillbud enligt fastslagna rutiner.
 • Begränsa användandet av mobiltelefon. Förare skall ej använda mobiltelefon till annat än tjänsterelaterade samtal vid framförande av fordon och då med hjälp av handsfree som företaget tillhandahåller.

Våra bussar är dessutom utrustade med

 • 4 – 6 st fönsterhammare för snabb utrymning
 • 3-punktsbälten i 19 av bussarna och 2-punktsbälten i övriga
 • Brandsläckare i alla bussar
 • Dubbdäck på alla skolbussar under vintersäsongen
 • Roll over Bar, d.v.s överrullningsskydd i form av balkförstärkningar i karossen
 • Helautomatisk brandsläckningsutrustning i alla bussar med motorn längst bak
  Alkolås, finns i några och installation pågår
 • Informationsbroschyr ”Safety on board” vid varje stolspar.
 • Vi börjar alla längre resor med att visa videon ”Safety on board” i bussen
 • Vid kortare resor informerar chauffören muntligt om utrymning

Vår personal utbildas regelbundet i

 • Hjärt- och lungräddning
 • Eco-driving
 • Första Hjälpen
 • Brandskydd

Dessutom genomgår vår personal regelbundna hälsokontroller. För personal under 50 år genomförs kontrollerna vartannat år och för personal över 50 år, varje år.
Alla på Axelssons Turisttrafik AB får ta del av vår säkerhetspolicy.